Question: New to maple how do i get started?

I am new to maple, and looking for som tourturial to get me started. My school dont offer any education in the program.

 

Can maple do the same things as matlab? i have a little program i wrote i matlab. Is it possible for me to write that i maple?

% Afkøling af 1L mælk
% 08.02.2011/RBE

clc                   % sletter skærmen
clear                 % Sletter alle variable i WS
close all             % Lukker alle figur-vinduer

% Nogle konstanter (input):

t_init      =20;      % [C] Start temp i mælken
h           =10;      % [W/m2*K] varme transmissionskoefficient
A           =0.07;    % [m2] Overfladeareal
m           =1;       % [kg] massen af mælken
c           =4190;    % [j/kgK] specifik varmekapacitet, mælk og karton
t_R         =5;       % [C] Temperatur i køleskabet
tau_slut    =3600*3;  % [s] Simuleringstid
dtau        =10;      % [s] Tids step

% Beregning - nogle hjælpestørrelser

i_max       = tau_slut/dtau; % Antal elementer (gennemløb i loop'et)

% Tre vektorer oprettes ud udfyldes med nuller

tau         = zeros(i_max,1)'; % Den numeriske løsning
t           = zeros(i_max,1)'; % Den numeriske løsning

% Så sættes nogle begyndelsesværdier

t(1)=t_init;
tau(1) = 0;       % Starttidspunktet

%Simulering
for i=2:i_max
    tau(i)=tau(i-1)+dtau;              % [s] Den nye tid
    dt=-(h*A)/(m*c)*(t(i-1)-t_R)*dtau; % [-] Temp. ændringen
    t(i)=t(i-1)+dt;                    % [-] Den nye temp.
end

plot(tau/3600,t)
legend('analytisk','numerisk','location','northeast')
grid
title('Mælketemperatur')

Looking forward to hear from you

 

Rune Behnk Eriksen

Please Wait...