Question: Matematyka komputerowa

Mam do wykonania kilka zadan lecz niestety nie wiem jak się za nie zabrac. Proszę o jakiąkolwiek pomoc. Oto zadania. 1)Ile jest liczb pierwszych mniejszych niz 567! ? 2)W zbiorze liczb naturalnych {1, 2, ..., 123456!} znajdz wszystkie liczby podzielne przez 13 i 15. Wynik zapisz w postaci zbioru. 3)Czy pierwiastki nastepujacego wielomianu w(x) = x^6 + x^4 + x^2 + 1 leza na okregu jednostkowym? 4)Ile jedynek ma liczba 235465656! w systemie dwójkowym? 5)Zdefiniowac funkcje f(x) = x^234321+cos(x)+ln(x) i obliczyc 10-ta pochodnafunkcji f w punkcie 100. potrzebuje najprostszych rozwiązań. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
Please Wait...